Suņu skola

   Suņu skola ir labākais veids, kā jūs varat savu suni apmācīt profesionāla instruktora uzraudzībā. Suņu skolā tiek pieņemti suņi no mazotnes, pieauguši suņi bez priekšzināšanām un tādi, kas jau ir apmeklējuši nodarbības, bet nav sasnieguši vēlamo rezultātu, kā arī jebkāda vecuma suņi ar problemātisku uzvedību. Apmācību suņu skolā var iziet jebkurš suns, neatkarīgi no šķirnes, ciltsrakstu esamības un piederības jebkādam klubam. Nodarbības notiek katru nedēļu visām vecuma grupām un zināšanu līmeņiem.

Suņu skola sniedz šādus pakalpojumus:

1. Suņa socializācija – prasme pareizi uzvesties sabiedriskās vietās cilvēku un citu suņu klātbūtnē.
spēlējas
2. Suņa psiholoģijas iepazīšana – saimnieks iemācīsies saprast suni un rīkoties tā, lai suns saprastu saimnieku.
kompanjons
3. Kompanjonsuns – noturīgas uzvedības modeļa izstrādāšana pret vides un sadzīves trokšņiem, apkārtējas situācijas pareiza uztvere, nervu sistēmas tests.
karijs
4. Ģimenes un teritorijas aizstāvēšana – sunim jāspēj būt modram par Jūsu bērnu un ģimenes drošību noteiktā teritorijā un situācijās.
jānis 1

5. Suņa sagatavošana izstādes ringam – cēlas izrādīšanās iemaņas kļūs par noturīgu ieradumu un priecēs saimnieku un apkārtējos, kā arī palīdzēs iegūt godalgotas vietas izstādēs. Sniedzam arī hendlera pakalpojumus suņu izstādīšanā.
rafa stājā 1

6. Skolā tiek sniegtas individuālas konsultācijas suņu labturības jautājumos saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.


Suņu skola

e-pasts: lehmburg@inbox.lv
Adrese: Mālpils, Dārza iela "Noras"
Tel: +37129735810